Стоматологичен кабинет МАК
Стоматологичен кабинет МАК - Ти се усмихваш, 
ние се усмихваме ...

Дентален кабинет "МАК Дентал" - проблеми на венцитеГингивални рецесии

Гингивалните рецесии са често срещано явление в устата. Те представляват отдръпване на венеца, в резултат на което се получава оголване на зъбния корен. Най-често са във фронталната област, засягат един или няколко зъба и са по предната повърхност. В началните етапи не водят до дискомфорт и повечето пациенти не им обръщат внимание, защото са основно естетичен проблем. Когато се задълбочат, се получава чувствителност от оголената коренова повърхност. Отдръпването на венеца е свързано и със снижаване на костта, което прави зъба по-нестабилен. В зависимост от произхода им рецесиите са:

Класически
Срещат се при млади пациенти и не са свързани с инфекция или възпалителен процес в гингивата.Обикновнно се рaзполагат по предната повърхност на зъба. Предпоставка за появата им са анатомични и морфологични особености. Предната костна пластинка, покриваща корена, обикновено е много тънка. В някои случаи костната пластина липсва.
Процесът се инициира от следните фактори:
1. Неправилно травматично четкане на зъбите - използване на хоризонтални движения и груба сила при четкане.
2. Високо закачени (близо до венечния ръб) муко-гингивални връзки и френулуми. Това са залавните места на мускулите на устните и бузите. Те са анатомична даденост.
3. Неправилно ортодонтско лечение.
4. Функционални нарушения
- бруксизъм – стискане или скърцане със зъби. Получава се силно натоварване на зъбите. Най-голям е стресът за шийките на зъбите около венеца. Това се отразява и на костта, особено когато тя е по-тънка.
- оклузална травма – неправилно срещане на горните с долните зъби, което претоварва един от тях.

При пародонтално заболяване
При пародонтит, имаме възпалителен процес във венеца, който постепенно започва да влияе и на костта. Отново имаме загуба на кост и съответно оголване на корените, но то засяга повече зъби и не е свързано с анатомични или функционални фактори. Тук водещ е пародонталният проблем.

Лечение:
Като при всяко заболяване, профилактиката е от съществено значение за да се предотврати проблема, дори когато има анатомични предпоставки за рецесия. Много е важно правилното четкане на зъбите. Обучението на пациентите за правилна хигиена и поддръжка на устата спестява много неприятни часове на зъболекарския стол. Навременното ортодонтско лечение, както и следенето на залавните места на мускулите още в детска възраст също предотвратява появата на рецесии.
Когато рецесиите вече са факт, първо трябва да се отстрани причината за появата им. Лечение на бруксизма или травмата, правилна хигиена, прерязване на връзката на мускула или френулума покрай зъба. След това заедно с пациента се оценява колко е задълбочена рецесията и доколко създава дискомфорт.
Ако е в начална степен и е премахната причината, може само да се следи и да не се предприема друго лечение. Освен естетичен проблем, рецесиите застрашават стабилността на зъба и могат да са много болезнени. Откритата коренова повърхност е изложена на риск от кариес. Когато се налага лечение, то е единствено хирургично. Има два подхода в зависимост от степента на рецесия:
- Взема се тъкан от съседните зъби и се придърпва над дефекта.
- Другият вариант е да се вземе присадка от небцето и да се пришие върху оголената коренова повърхност.

В зависимост от тежестта си рецесиите са 4 класа. Определят се чрез рентгенова диагностика и клиничен преглед. При първи и втори клас може да се очаква 100% покриване на корена и естетичен ефект. Трети и четвърти клас засягат и костта между зъбите, след лечението можем да очакваме само частично покритие.

Примери: Пародонтално лечение

   зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматологичен кабинет, зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматолог пловдив